ข้อมูลส่วนตัว: Poiiz






สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย Poiiz:
  • Re: ทำสีโดยไม่ต้องSelect

  • การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย Poiiz:

    Thairetouch.comได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้วที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 3610100101517 คำขอที่ 12/2549
    ร้านแกะจิตรกร 31/7 หมู่2 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร.056-502626 / 081-6051954
    mail: thairetouch2@gmail.com